NLP Metamodel

Wat is het NLP Metamodel?

Het Metamodel  binnen NLP kan beschouwd worden als doelgerichte vragen stellen om iemands wereldbeeld te leren kennen of te beïnvloeden. Hiermee bereik je dat iemand zijn opgedane ervaringen concreet maakt waarbij gedragsverandering kan optreden.

Er wordt van uitgegaan dat het Metamodel een kader is waar mensen hun gebeurtenissen opslaan in groepen en categorieën. Deze herinneringen worden opgeslagen door zintuiglijke waarnemingen op dat moment. Op basis van interne beelden, geluiden en gevoelens kunnen deze ervaringen uitgedaagd worden.

Dieptestructuur en Oppervlaktestructuur.
Om het Metamodel beter te begrijpen is er een onderscheid gemaakt in hoe onze gedachten vertaald kunnen worden.  Als een bepaald persoon iets duidelijk wilt maken door te spreken heeft hij een bepaald patroon van wat hij wilt zeggen. We noemen dit de dieptestructuur en men is hiervan niet bewust omdat de taal op een heel diep niveau in onze zenuwstelsel aanwezig is.

De oppervlaktestructuur zijn de letterlijke woorden die worden uitgesproken, zoals je ze in een boek zou schrijven.

De dieptestructuur is de onderliggende betekenis van de woorden die gesproken worden. Het bevat de ervaringen, beschrijvingen, mentale modellen die in het hoofd van de spreker zitten en waar hij vanuit gaat.

Om van de dieptesctructuur naar de oppervlakte structuur te gaan kunnen we drie methodes toepassen:

  • Vervormen
  • Generaliseren
  • Weglaten

Kort samengevat kan je het NLP Metamodel zien als een wereldbeeld van een bepaald mens. Invloed van buiten zorgt ervoor dat een mens continu bezig is van het ordenen van ervaringen, overtuigingen en verwachtingen. Het wereldbeeld kan uitgedaagd worden om het eventueel aan te passen aan de daadwerkelijke uitgangspunt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *