Change Personal History

Binnen NLP is een krachtig instrument te gebruiken om het verleden van een persoon te her-conditioneren.

Nare ervaringen zorgen ervoor dat dat de hersenen uit automatisme een verdedigingsmechanisme verzinnen om dezelfde ervaring te voorkomen.

Hoe handig is dat eigenlijk zou je zeggen? In feite zijn deze overlevingstechnieken op een geven duur niet meer toepasbaar en worden het beperkte overtuigingen. Deze zijn geconditioneerd op een zodanige wijze om deze nare ervaring of gebeurtenis uit de weg te gaan. De vraag is alleen is het wel nodig en is de gebeurtenis die toen heeft plaatsgevonden wel op de juiste manier gerelativeerd?