Bewijskader

Kader waarbinnen je informatie verzamelt over de verschijnselen (waarnemingen, gedachten, gevoelens en/of gedragingen) die iemand nodig heeft om te concluderen dat iets het geval is. In de praktijk meestal: Hoe weet iemand dat hij zijn doel heeft bereikt?

Voorbeeld: Iemand heeft als doeltoestand: ‘een beter personeelsbeleid’ Binnen het bewijskader vraag je: ‘ Hoe zou je weten dat je een beter persoonsbeleid had verwezenlijkt?’

Voorbeeld: ‘Hoe kan ik opmerken dat er vooruitgang plaats vind in onze afgesproken beleidsplan? ‘

Voorbeeld: ‘Ik merk en ervaar nog geen verandering, daarentegen dat situatie alleen erger is geworden van mijn bewijskader. Aan wat kan ik zien en of voelen of er verandering heeft plaatsgevonden?’