Liefde is ons

Wat vele mensen niet begrijpen en wat ik zelf ervaar zowel binnen als buiten mijn omgeving is dat koppels de essentie van liefde niet helemaal begrijpen zoals het voor staat of bedoeld is. Dit door onwetendheid, onzekerheid, beperkte overtuigingen, verleden, slecht van aard zijn etc..

Er kunnen boeken geschreven worden over liefde, ieder met zijn eigen ervaring, liedjes erover gemaakt worden etc. Liefde wil ik daarom in mijn eigen ervaring over de kennis die ik beschik en verzameld heb. ook deels mijn eigen ervaring erover delen.

Liefde binnen een relaties dient dat een man en een vrouw zich ten eerste aan de spelregels van liefde houden. Dat houd in dat liefde iets extern is en op bepaalde gebieden buiten ons macht ligt. Vandaar dat een koppel soms weinig invloed heeft op liefde, op het spel op zich. Een koppel bestaat uit 2 partners die zich aan de basis van liefde horen te onderwerpen voor het standhouden van het spel die zo zijn regels en wetten kent.

De ik vorm, identiteit van een mens word al gauw binnen liefde wij. Jij en ik vormen een “Wij” want liefde is dualiteit van man en vrouw waar liefde samenbrengt door chemie en of elektromagnetische energie. De onderlagen kunnen verschillen en afwijken van echte liefde en wat eigenlijk niet thuis hoort in het “kader” van liefde.

Verliefdheid

Verliefd worden kan op vele manieren ervaren worden, liefde op het eerste gezicht, liefde op basis van lust, liefde op basis van eigen behoeftes, liefde die in stand word gehouden door nachtmisbruik en chantage. Liefde waar geen ons ervaren word en een koppel voornamelijk egiostisch bezig is met alleen rekening houden met diens eigen verlangen ten koste van alles.

Verliefdheid in het begin kunnen koppels vlinders in hun buik voelen, dit is zo iets wat buiten ons macht ligt en de natuur hier voor de aantrekkingskracht zorgt wat ik ook wel de chemie noem in eerste staat van verliefd worden. Vlinders in de buik of de chemie verdwijnt vaak na 12 a 18 maanden waarbij liefde de volgende fases kent,

Elkaar gekend te hebben, elkaars verleden met elkaar delen zodat koppels elkaar hierin steunen in het heden voor een betere toekomst. Jammer genoeg zien we vaak dat koppels elkaars verleden tegen elkaar gebruiken waar het heden weinig ruimte bied voor vertrouwd voelen en de toekomst hiermee beschadigd word

Ware liefde of Twin souls wilt niet altijd zeggen dat een koppel voor elkaar bestemd is, vooral al er gebeurtenissen hebben plaatsgevonden waarbij liefde dit lastig maken. Twin souls kunnen daarom ook als spiegelbeelden gezien worden die elkaars ware ik reflecteren in zowel de positieve en negatieve vormen van hun identiteiten en dit als een les kunnen meenemen .

Ware liefde kan ervaren worden dat partners alles eraan doen sinds het begin dat de liefde waar blijft. Waar is met min of meer geen twijfels hebben, zich vertrouwd voelen, geen anderen in het spel, voor elkaar zijn door vooral rekening te houden met elkaars verleden en elkaar op te krikken en vooral de basis fundamenten zoals, vertrouwen, betrouwbaarheid, eerlijk en direct zijn door min of meer op elkaar af te stemmen met zo min mogelijk wrijving en of spanningen. Hieraan willen werken en de moeite voor nemen om dit tot werkelijkheid te maken dat jij en ik een ons vormt is 1 van de sleutels tot een succesvolle relatie van liefde,